بار دیگر ،شهری که دوست می داشتم ...💖


فدای آرامش نابت...

میشه تا ابد منو تو بغلت بگیری محبوب من ؟!

بهشت خدا روی زمینی ، لااقل برای من...😊