فکر نمیکنم هیچ کس به اندازه ی من تو خواب انقدر اذیت بشه. همه اش خواب مردن، کشته شدن و... 

والله خسته شدم. یا انقدر خسته هستم که خواب نمیبینم (در واقع یادم نمیمونه چی دیدم) یا همه اش موضوعات این شکلی. بعدش هم که بیدار میشم بس که تو خواب حرص خوردم معده درد دارم... 

بگذریم، درد امروز و دیروز نیست! 

ولی دیشب خواب دیدم یکی از دوستان بیانی رو پایین اتاقم کشتن😑😵 دور از جونش 😭

انقدر زجر کشیدم تو خواب الآن بیدار شدم از معده درد نمیتونم راست بشم... 

ساعت کوک کرده بودم پاشم درس بخونم ولی از کله ام بیرون نمیره. 

خدا تمومش کن😭😭😭