دانشجوی پزشکی بودن یعنی

ندونی غصه ی کات کردنت رو بخوری

یا حرص همکلاسیای عوضی از خود راضیت رو بخوری

یا شور خانواده ات و مسائلشون رو بزنی

یا که کاسه ی چه کنم چه کنم برای امتحان بلوک گوارش فردات که قراره میکس سه درس آناتومی + بافت + جنین باشه

دست بگیری...


ریش سفیدامون خنده ی تلخی میکنن و میگن که :هه ! بچه ، از این بدتراشو باید ببینی😊

پناهش بر خدا

خدایا، خودت صبری جزیل عطا فرما😇😬