نشستم باز هم حسرت میخورم چرا با این همه خوندن باید کمترین نتیجه حاصل بشه ...

پارسال که کنکوری بودم این طور نبود. چون احساس نیاز میکردم ، با عشق رسیدن میخوندم بازده بیشتر بود .

حالا هم به اسم دانشجوی پزشکی، ساعتها مجبورم به خوندن . حتی از تفریحاتم فاکتور میگیرم اما با کمترین بازده :/

شاید چون صرفا به خاطر رفع تکلیفه خوندنم، تازه موقع خوندن ذهنم هزاااار جا هست الا اونجا که باید .شاید 10% ذهنم متمرکز باشه! 

به نظرم درمان این وضعیتم عشقه! شاید عشق باز هم معجزه کنه... کاشکی دوباره سراغم بیاد... 

.

.