قشنگ الآن پتانسیل اینو دارم که کلی ناله سر بدهم از بی برنامگی هام و ... اما حقیقتا شما خواننده هام گناه دارین😁

به جاش براتون کلوب و طاقچه رو پر کردم حالشو ببرینشریک تجربه هام از خوندنی ها و دیدنیها بشین بلکه رستگار شوید😂😂😂


+هر بار که پرشون میکنم ،جداگونه پست میذارم ستاره بیانی ها روشن بشه :)